ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง ประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:29  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเกมหมู่ฟังก์ชัน (SAGOI) ที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ การสร้างแบบจำลองและแรงจูงใจต่อวิชาเคมี เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน – เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนกุฉินารายณ์
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:11  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางลักขณา อัฐนาค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,14:59  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางลักขณา อัฐนาค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,14:58  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..