ผลงานนักเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติดีมีค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรม
นายอรรถโกวิท วิเศษไชย
รายละเอียดผลงาน
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติดีมีค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:55   อ่าน 1309 ครั้ง