ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่อนักเรียน : นายฐิติพันธ์ โทนุบล
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,16:39   อ่าน 1266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติดีมีค่านิยม มีคุณธรรม จริยธรรม
ชื่อนักเรียน : นายอรรถโกวิท วิเศษไชย
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:55   อ่าน 1303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกผลงานการเขียนและวาดภาพ เรื่อง "แพรวาร่วมใจพิชิตภัยโควิด-19 (New Normal)"
ชื่อนักเรียน : นายกติศักดิ์ สิมโน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,15:48   อ่าน 1292 ครั้ง