กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐชัย กานนท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุชา ไชยเลิศ
ครูชำนาญการ

นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรกิจ อุทโท
ครูอัตราจ้าง

นายฐาปกรณ์ ไชยศรี
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : thapagorn3344@gmail.com