ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวน สมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
เชิญชวนสมัครสอบ การแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
คู่มือแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
เผยแพร่กำหนดการเปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน 2/2565 ..
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 65
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูและฮักพี่แพงน้อง
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนห้องรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนห้องรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศผลทุนโครงการเด็กดีมีทุนเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศทุนโครงการเพชรกุฉินารายณ์ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ นำเสนอวิธีการสกัดน้ำมันไพล คลิกเพื่อเข้าชม
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา และสถานที่ตามหมายเหตุแนบประกาศ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65