ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
แผนเสริมสร้างและเเผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประกาศ แนวปฏิบัติ ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ป5ระกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 รอบของ สพฐ.)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 6)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 5)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 1)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 2)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครโครงการ-เพชรกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66