ข่าวประชาสัมพันธ์
ป5ระกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 รอบของ สพฐ.)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 6)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 5)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 1)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 2)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน-ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครโครงการ-เพชรกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครโครงการ-เด็กดีมีทุนเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
แบบฟอร์มสมัครทุนเรียนดี โดยผู้ปกครองยื่น
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
แบบฟอร์มโรงเรียนเสนอรายชื่อนักเรียน ทุน สมัครโควตา นักเรียนที่มีความประพฤติดี รับทุนการศึกษาเรียนฟรี โครงการเด็กดี มีทุนเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
แบบฟอร์มโรงเรียนเสนอรายชื่อนักเรียน ทุน สมัครโควตา นักเรียนที่มีผลการเรียนดี รับทุนการศึกษาเรียนฟรี โครงการเพชรกุฉินารายณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศ ผลสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 5)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศ ผลสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศ ผลสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศ ผลสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66