ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
เลขที่ 11 หมู่ที่ 13 ถนนบัวขาว – สมเด็จ  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   46110   
โทรศัพท์  0-4385-1366 
โทรสาร 0-4385-1736  
E-mail :
office@kuchinarai.ac.th
Website : www.kuchinarai.ac.th