ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,15:41   อ่าน 23 ครั้ง