ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้รับทราบแนวปฏิบัติร่วมกันตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกุฉินารายณ์  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,15:07   อ่าน 73 ครั้ง