ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566
  ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  และประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุฉินารายณ์ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ริการและนอกเขตพื้นที่บริการ  ได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียนรอบปีการศึกษา 2565 และการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2566 กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,13:49   อ่าน 104 ครั้ง