ภาพกิจกรรม
สอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
      วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุฉินาสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2565 รายณ์  ได้จัดโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,16:33   อ่าน 77 ครั้ง