ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
         วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (27 มกราคม ของทุกปี) โดยมี นายไกรวร  แสงชมภู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ประธานในพิธี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดนำไปสู่การพัฒนานักเรียน   ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,00:39   อ่าน 71 ครั้ง