ภาพกิจกรรม
การประเมินการปฏิบัติงานแผนงาน พัสดุ และการเงิน การบัญชี ปี 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนกุฉินารายณ์ รับการประเมิน การปฏิบัติงานแผนงาน พัสดุ และการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางภัสชรีย์  ผกานนท์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,10:53   อ่าน 47 ครั้ง