ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน
         วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ  และสอดแทรกการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,16:04   อ่าน 13 ครั้ง