ภาพกิจกรรม
จัดสถานที่ในการรับเสด็จฯ และนำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
  วันศุกร์ ที่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้เป็นสถานที่ในการรับเสด็จฯ และนำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ โรงเรียนบัวขาว

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,14:59   อ่าน 22 ครั้ง