ภาพกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้มาประเมินรายงานผลการดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โดย นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.กส. พร้อมด้วย นางสมจิตร  พิมพ์รส  ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กส.เขต ๓  และนางเปรมฤดี  เรืองชัย  ศึกษานิเทศก์   สังกัด สพป.กส.เขต ๓  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,16:48   อ่าน 15 ครั้ง