ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และการมอบเข็มยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นายไกรวร  แสงชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมด้วยคณะครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาดได้มอบเข็มยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,15:48   อ่าน 60 ครั้ง