ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕   โรงเรียนกุฉินารายณ์  โดยนายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และชุดสังฆทาน รับฟังการบรรยายธรรม ฝึกสมาธิ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,15:45   อ่าน 77 ครั้ง