ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ              แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  สหวิทยาเขตวงนารายณ์  ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:20   อ่าน 55 ครั้ง