ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
            โรงเรียนกุฉินารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ ดำเนินการ           รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แบบ On-Site  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                            ห้องเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์–1 มีนาคม ๒๕๖๕  ห้องเรียนทั่วไปรอบที่ ๒ (รอบ สพฐ.) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,16:39   อ่าน 286 ครั้ง