ภาพกิจกรรม
โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ที่ได้มาติดตามประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบที่ 1
         วันที่ 21 ธันวาคม 2564  โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์  ยินดีต้อนรับ นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ที่ได้มาติดตามประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบที่ 1 เพื่อตรวจราชการติดตามประเมินผลการเรียน  การสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564    มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังแนวนโยบาย   ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,15:28   อ่าน 126 ครั้ง