ภาพกิจกรรม
จัดพิธีแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสุริย์ ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและย้าย ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
   วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564  โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสุริย์  ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและย้าย   ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ โรงเรียนบ้านหินโงมโพนสร้างไพ  อำเภอสว่างแดนดิน     จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,10:19   อ่าน 297 ครั้ง