ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้ารับการฉีดวัคซิน Pfizer เข็มที่ ๑
       วันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้ารับการฉีดวัคซิน Pfizer เข็มที่ ๑ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอ  กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,00:41   อ่าน 42 ครั้ง