ภาพกิจกรรม
การติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2
  วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับการติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2  (ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2564) ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,23:49   อ่าน 43 ครั้ง