ภาพกิจกรรม
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนกุฉินารายณ์ รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2564 นำโดย นายภิญโญ  หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรการประเมินสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,23:27   อ่าน 422 ครั้ง