ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดยมี นายเอกรักษ์  สารปรัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA) ระดับ ScQA  เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,17:15   อ่าน 22 ครั้ง