ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์ โดย Google forms
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564  โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์ โดย Google forms  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุฉินารายณ์ ณ ห้องประชุมบุญไกรสร  โรงเรียนกุฉินารายณ์

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,17:12   อ่าน 14 ครั้ง