ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด “รู้คิด รู้ทัน ห่างไกลยาเสพติด”
  นักเรียนโรงเรียนกุฉินารายณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงอายุ 12-15 ปี เด็กชายธนากร  กาสาว์   และ รางวัลชนะเลิศ ระดับ ช่วงอายุ 16-18 ปี นายจักรินทร์  สีกันยา  ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด “รู้คิด รู้ทัน ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกรงกลัวต่อพิษภัยยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,14:44   อ่าน 20 ครั้ง