เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนกุฉินารายณ์ (ก.ฉ.)
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
กุฉินารายณ์นามกระจายก้องหล้า
การศึกษาพัฒนาก้าวไกล
เกียรติศักดิ์ศรีเรานี้ลือทั่วแดนไทย
หล่อหลอมใจเพื่อนำไปพัฒนา
 
เหลืองแดงแสงเรืองประเทืองใจมั่น
สื่อสัมพันธ์เรายึดมั่นคู่อาณา
สื่อความหมายคุณธรรมกตัญญุตา
ชาติศาสนากษัตราเราเชิดชู
 
** ประพฤติชอบ ความรู้ยอด วินัยเยี่ยม
ปัญญาเปี่ยมเรื่องปัญหาเรากล้าสู้
การศึกษาพัฒนาได้เรียนรู้
เราเป็นผู้นำสังคมให้สดใส
 
กุฉินารายณ์นามกระจายก้องหล้า
ชาวประชาศรัทธามั่นใจ
เทิดสถาบันเหนือยิ่งสิ่งใด
ผองเราก้าวไกลกุฉินารายณ์ก้องนาม (ซ้ำ) **