รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกุฉินารายณ์
11 หมู่ 13 บ้านบัวขาว   ตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 043-851366 เบอร์แฟกส์ 043-851366


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :