ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 66 รายงานตัว รอบ สพฐ. ม.4
01 เม.ย. 66 รายงานตัว รอบ สพฐ. ม.1
30 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ รอบ สพฐ. ม.4
29 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ รอบ สพฐ. ม.1
26 มี.ค. 66 สอบจัดห้อง รอบ สพฐ. ม.4
25 มี.ค. 66 สอบจัดห้อง รอบ สพฐ. ม.1
24 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียนระดับชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 (2/2565)
18 มี.ค. 66 รายงานตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
15 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
12 มี.ค. 66 สอบจัดห้อง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
11 มี.ค. 66 รายงานตัว โครงการห้องเรีนพิเศษ ม.1 และ ม.4
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับสมัครเรียนต่อ รอบ สพฐ. ม.1 และ ม.4
08 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
08 มี.ค. 66 ถึง 08 ก.พ. 66 ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (2/2565)
07 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 สอบปลายภาค ระดับชั้น ม.1-2 , ม.4-5 (2/2565)
05 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4
04 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1
01 มี.ค. 66 ถึง 04 มี.ค. 66 สอบ O-NET ม.6
23 ก.พ. 66 ปัจฉิมนิเทศ
20 ก.พ. 66 ถึง 23 ก.พ. 66 สอบปลายภาค ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (2/2565)
16 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 เข้าค่ายฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66 รับสมัครเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ
ชุดนักเรียน
14 ก.พ. 66 ถึง 20 ก.พ. 66 รับสมัครเรียนต่อ ห้องเรียนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.3